Principal 1-99 Àngel número 38: significat i simbolisme

Àngel número 38: significat i simbolisme

Informeu -Vos Del Vostre Nombre D'Àngel

La numerologia és una de les disciplines esotèriques i místiques que ens ajuda a comprendre el món que ens envolta i a fer la vida més alegre i tranquil·la.A tots ens agradaria saber què passarà en el futur; donaríem qualsevol cosa per una petita mirada al món de demà.La numerologia ens ensenya a entendre correctament el propòsit de l’existència i com és més fàcil superar alguns problemes problemàtics de la vida (o com predir-los i evitar que passin coses dolentes).L’Univers ho té tot ordenat, les forces de la vida ens permeten influir en les nostres vides si controlem adequadament el poder que tenim cadascun de nosaltres i, de vegades, no en som conscients. La numerologia estudia el món exterior i interior de l'univers: coses que podem veure i coses que estan amagades

Articles D'Interès